На що вказує перманганатна окиснюваність

  • 794

 Вода - це найважливіший природний ресурс нашої планети. Без неї неможливий розвиток живої природи. Важливою гігієнічною характеристикою води є її окиснюваність.

 Перманганатна окиснюваність – величина, яка характеризує наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що легко окислюються . Оскільки для аналізу проби титрують розчином перманганату калію, цей вид окислюваності називається перманганатною. Органічні речовини, що знаходяться у воді дуже різні за своєю природою та хімічним властивостям. Їх склад формується як під впливом біохімічних процесів, що відбуваються у водоймі, так і шляхом потрапляння поверхневих і підземних вод, атмосферних опадів, промислових і господарсько-побутових стічних вод. Підвищена окиснюваність - ознака забруднення води.При визначенні якості питної води аналізується кожна речовина окремо. Чим менший показник перманганатної окиснюваності, тим більша ймовірність використання води не лише для експлуатаційних потреб.

     Перманганатна окиснюваність є дуже зручним комплексним параметром, що дозволяє оцінити загальне забруднення води органічними речовинами. Лабораторний аналіз води питної здійснюється за нормативами згідно  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода, що має перманганатну окислюваність вище 5 мг О2/л, не рекомендується до вживання  і потребує негайного очищення від органічних забруднень.

     Органічні речовини, що обумовлюють підвищене значення перманганатної окислюваності, негативно впливають на печінку,нирки, репродуктивну функцію, а також на центральну нервову і імунну системи людини.

Будьте впевненими у якості питної води, яку ви споживаєте, досліджуючи її у акредитованій лабораторії Рогатинського відділу ІФ РВ ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ»