Безпечні умови праці сприяють здоров’ю працівників

  • 49

ДУ « Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України» нагадує, що роботодавець повинен потурбуватися про створення нешкідливих та безпечних умови праці. Сама специфіка виробництва може бути пов'язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і т.д. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи виходячи з норм чинного законодавства, наприклад: надати йому додаткову відпустку; встановити підвищену оплату праці; забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту; видавати молоко та лікувально-профілактичне харчування. Працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо це буде підтверджено результатами атестації.

   Стаття 13 Закону України «Про охорону праці»,  ст.19 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»   вимагають від роботодавця створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів.   Для того, щоб визначити, чи є ці умови  безпечними, роботодавець має провести атестацію робочих місць в порядку і терміни, що визначаються законодавством. 

  Атестація проводиться для врегулювання відносин між роботодавцем та працівниками, зокрема відносно реалізації прав працівників на здорові та  безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.  Саме завдяки атестації можна визначити, чи є умови, в яких працюють працівники, шкідливими та небезпечними для здоров’я, оскільки фактор небезпечності часто не можна визначити без використання засобів вимірювальної техніки.

Ігнорування вимоги чинного законодавства з охорони праці щодо проведення атестації є порушенням, за яке роботодавця можна притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а у  разі заподіяння  шкоди    здоров’ю працівника, роботодавець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 271 Кримінального Кодексу України. Саме тому в інтересах роботодавця провести атестацію, навіть якщо, на його думку, умови праці працівників є безпечними.

Лабораторія ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,4, тел.: 534216), включена до Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, проводить всі необхідні лабораторно-інструментальні дослідження для атестації робочих місць за умовами праці.  

Таким чином, враховуючи глибокий соціальний зміст проведення атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення захищеності працівників, зайнятих на роботах в несприятливих умовах праці, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання і фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю, зобов'язані вжити необхідних заходів для її проведення, а на тих підприємствах, де термін її закінчився — провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Адже лише в такий спосіб можна уникнути практики безпідставного позбавлення відповідних прав працівників або ж навпаки — незаконного визначення пільг та компенсацій.