Причини та наслідки забруднення річок аміаком

  • 67

 Погіршення якості води і забруднення поверхневих і підземних джерел є актуальною проблемою сьогодення. Основні проблеми, що негативно впливають на якість води річок і озер, виникають в результаті невідповідного очищення побутових стічних вод, слабкого контролю за скиданням промислових стічних вод, втрати і руйнування водозбірних площ, нераціонального розміщення промислових підприємств, вирубка лісу та нераціональних методів ведення сільського господарства. Порушується природний баланс водних екосистем, і виникає загроза для живих прісноводних ресурсів.

   Основна небезпека полягає у перенасиченні води аміаком. Аміак – безбарвний газ, добре розчинний у воді, з характерним запахом, має токсичний вплив на водну флору і фауну. Особливу небезпеку аміак становить при взаємодії у воді з іншими хімічними елементами. Підвищення токсичності аміаку можуть спричиняти і різні екологічні чинники, зокрема рН і температура. Підвищена концентрація іонів амонію може бути використана в якості індикаторного показника, що відображає погіршення санітарного стану водного об'єкта, процесу забруднення поверхневих і підземних вод, в першу чергу побутовими і сільськогосподарськими стоками. 

   Основним чином аміак потрапляє до водойм з очисних споруд стічних вод і відходів тваринного походження, забрудненого повітря і стоків сільськогосподарських угідь. За високої концентрації аміаку у воді він накопичується в тканинах і крові риб, таким чином призводить до їх загибелі. У водоймі аміак перешкоджає кисневому обміну. Розчинений аміак у воді вдихається і блокує гемоглобін, через що риба та інші живі організми, що перебувають в отруєному водному середовищі, можуть загинути.  Перевищення рівня аміаку у водоймі, призводить до екологічної нестабільності екосистеми в цілому, при витісненні азот-чутливих видів руйнуються функціональні зв’язки між усіма ланками екосистеми (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), що призводить до порушення саморегуляція екосистеми. 

   Екосистема здатна сама локалізувати проблему. Аміак добре розчиняється і переноситься водою. Тому його концентрація поступово вирівнюється. До тижня водою з річки забрудненою аміаком не варто користуватися. Рухома форма азоту досить швидко перетворюється навколишнім середовищем, тому тривалої небезпеки у техногенному плані від аміаку немає.

   Яким же чином уберегти себе від негативного впливу аміаку? На жаль, самостійно визначити рівень аміаку у воді неможливо, так само як і позбутися його. Допомогти можуть лише спеціалісти. До того ж аміак це лише одна з багатьох небезпек, які можуть чекати на Вас при вживанні забрудненої води, від яких може захистити лише вчасно проведений аналіз води.