Профілактика шлунково-кишкових інфекційних хвороб

  • 85

Питна вода повинна бути безпечною в епідемічному відношенні та відповідати вимогам державних санітарних норм і правил.

Кількість розчинених у воді  органічних і неорганічних нетоксичних речовин (хлориди, нітрити, нітрати та ін.) і хімічних елементів не повинна перевищувати нормативи установлені державними санітарними нормами –ДСаНПіН  2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Вода може стати фактором передачі кишкових інфекцій. Тривалість виживання у воді патогенних мікроорганізмів становить від декількох днів до декількох місяців. Через питну воду та неочищені господарсько-побутові стічні води і рідкі нечистоти можуть передаватися збудники інфекційних захворювань: черевний тиф, дизентерія, холера, сальмонельоз, лептоспіроз, туляремія, бруцельоз.  У ній мікроорганізми можуть існувати тривалий час. Так, черевнотифозна паличка в криничній воді живе до 107 днів, в річковій до 183, а збудник дизентерії та холерний вібріон у криниці і річці не гине до 92 днів.

Доброякісну питну воду можна одержати з джерела, надійно захищеного від забруднення, а також коли вода очищається і обеззаражується.

До факторів передачі мікроорганізмів від зараженого організму до здорового відносяться: вода, грунт, повітря, гризуни, комахи, харчові продукти, посуд, устаткування. Джерелом зараження гострих кишкових захворювань є бактеріоносії або захворіла людина. Найчастіші шляхи передачі таких інфекцій-контактний, водний, харчовий. На харчові продукти мікроорганізми попадають із забруднених рук хворих людей, бактеріоносіїв при невиконанні ними правил і вимог особистої гігієни, а також за умов порушення санітарних правил зберігання, транспортування і обробки харчових продуктів.

           З метою недопущення виникнення кишкових інфекцій на територіях населених пунктів необхідно:

  • дотримання санітарно-гігієнічних вимог до облаштування джерел водозаборів;

  • своєчасне виявлення та ліквідація поривів на водопроводах;

  • очистка, дезінфекція джерел водозаборів, водозбірних резервуарів, промивка тупікових віток водопроводу, ревізія оглядових колодязів;

  • проведення очистки індивідуальних і громадських криниць, їх дезінфекція;

Санітарний благоустрій - важлива умова профілактики гострих кишкових інфекцій.