ЩОДО РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ

  • 140

  Радіація - це процес, при якому випромінюється енергія, що переноситься у просторі електромагнітними хвилями або нескінченно малими частками. Простими словами, радіацію можна охарактеризувати як дію, яка негативно впливає на здоров’я людини, що безпосередньо опинилася в полі дії випромінювання.

   Існують природна та штучна радіація, які є повністю різними як за принципом дії, так і за його наслідками. Природними радіоактивними речовинами прийнято вважати речовини, які утворилися і впливають на людину без її участі. Земна кора, вода, повітря завжди містять радіоактивні елементи.  Уникнути опромінення від природних джерел радіації абсолютно неможливо. Протягом всієї історії існування Землі, випромінювання з космосу, опромінює оточуюче середовище. Найбільш поширеною природною радіацією є сонячна радіація, яка може викликати сонячні опіки, передчасне старіння шкіри з появою зморщок, а також може бути причиною виникнення раку шкіри.

   Штучна радіоактивність --  це спонтанний розпад ядер елементів, отриманих штучним шляхом, через відповідні ядерні реакції. Крім того, існує штучно-підвищена радіація, яка збільшує фонову, в результаті вибухів атомних бомб і різноманітних промислових процесів, які випромінюють радіацію:  видобування, збагачення і ділення урану, утилізація ядерних відходів, тощо. Ці типи радіоактивності не є природними, але вони сьогодні є частиною фонової радіації і створюють додаткові ризики для нашого здоров'я, які з часом посилюються, оскільки не існує безпечної дози радіоактивного опромінювання.

   Вплив радіаційного випромінювання на живий організм викликає в ньому різні оборотні і необоротні біологічні зміни. І ці зміни діляться на дві категорії - соматичні, які викликані безпосередньо у людини та генетичні, що виникають у майбутніх поколінь.

  Тяжкість впливу радіації на людину залежить від того, як відбувається цей вплив – одномоментно або порціями.

   Більшість органів встигає відновитися та краще переносить серію короткочасних доз, в порівнянні з тією ж сумарною дозою опромінення, що отримується за один раз. 

   

 

  Радіоактивне забруднення викликається впливом альфа-, бета- і гамма-іонізуючих випромінювань. Гамма-промені мають найбільшу проникність з усіх видів радіації. Відповідно від них найважче захиститися.

  Зважаючи на дану ситуацію, та у зв’язку із введенням воєнного стану, спеціалістами Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» щоденно проводиться моніторинг гамма-випромінювання з кратністю три рази на добу (включаючи вихідні дні).

   За I квартал 2023 року було проведено 810 замірів гамма-випромінювання в контрольній точці спостереження. За даний період моніторингу перевищень гранично-допустимих рівнів потужності дози гамма-випромінювання за результатами лабораторних досліджень не фіксувалось. Показник радіаційного фону становить в межах 0,10-0,11 мкЗв/год при пороговому значенні 0,32 мкЗв/год, згідно «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97/Д-2000).

 

   За даними лабораторних вимірювань радіаційний стан на контрольованій території  є стабільним і знаходиться в межах величини природного гамма-фону, який характерний для даної території.