Оздоровимо доросле населення та дітей від гельмінтів!

  • 83

Гельмінти (глисти)  паразитичні черви, які викликають в організмі зараженої людини цілий ряд хворобливих явищ (нервові розлади, алергія, нудота, блювота, проноси, болі в животі, пригнічення імунітету та інше.)

Лікуваннявідгельмінтозівнеобхіднопроводититількипіслявиявленнягельмінтів при лабораторному обстеженні хворого.

Гельмінти (глисти) – паразитичні черви, якіможутьвражати людей, тварин, риб, птахів, навітьрослини.

Зараження людей гельмінтамивідбувається, головним чином, при вживанніхарчовихпродуктів, води, через руки, якізабрудненіяйцямигельмінтів, післявідвідуваннятуалетів, роботиіз землею, при контакті з тваринами (коти, собаки).

Завдякилегкостізараженнянайбільшпоширенимиізвсіхгельмінтів, особливо середдітей, являютьсягострики, якізнаходятьсяу кишечникухвороїлюдини.

Для розмноженнягостриця виповзає  із  прямої кишки і відкладаєзрілізаразніяйця в періанальних складках, щоможевикликатисвербіння.

Часто дітита  дорослі, які не маютьдостатніхгігієнічнихнавичок, розчісуютьсверблячімісця, забруднюючи  руки,   потім – іграшки, посуд, харчовіпродукти і можутьвдругезаразити себе, якщо  при цьомущеберутьпальці в рот  абогризутьнігті.

Гельмінтивиділяють  отруйніречовини, яківикликають в організмілюдинитакізміни:

  • нервовірозлади (порушення сну, дратівливість, у дітей – відставання в розумовому та фізичномурозвитку);
  • алергію;
  • дисбактеріоз кишечника;
  • нудоту, проноси, закрепи, спазми кишечника, болі в животі, скрегітзубів.

Гострикипригнічуютьімунітет і перешкоджаютьйогоутворенню. Тому діти, якіураженігостриками, часто і тривалохворіють.

Ризикизараження  дітейгострикамиіснують в дитячихколективах, де діти на протязі дня тісноспілкуютьсяміж собою, граються одними іграшками на одному килимі.

Одним ізосновнихзаходівоздоровлення і укріпленняімунітетудітейорганізованихколективівявляєтьсяпозбавленняїхвідгостриків. Для цього проводиться одномоментне  обстеженнявсіхдітей закладу з наступнимлікуваннямвиявлениххворих.

Рогатинський відділ ІФ РВ ДУ «ІФ ОЦКПХ МОЗ» пропонує проведення лабораторних досліджень, з метою виявлення гельмінтів у дітей.

Дослідженняпроводяться  досвідченимиспеціалістамипаразитологічноїлабораторії.

В день обстеженняпісля сну не слідпроводитиранковий туалет зовнішніхстатевихорганів, заднього проходу (не підмиватись) з метою виявленняяєцьгельмінтів.

При виявленнігельмінтів у дитининеобхідно провести обстеженнявсіхчленівродини, а потім одномоментно пролікувативсіхінвазованих.

Бажаємоміцногоздоров’я !