Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ»

  • 56

НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ».

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 41164565.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77423, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, вул. Незалежності, буд. 94, +380970278390, synyshyn123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Німшин, Німшинське родовище.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: наявний висновок з оцінки впливу на довкілля № 03-04/29 від 30.09.2022 року.

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами родовища піщано-гравійної суміші. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при розкривних та видобувних роботах кар’єру, навантаженні на автосамоскид, автотранспортних роботах, розвантаженні та зберіганні сировини, транспортуванні інертних матеріалів, подрібненні та розподілі матеріалу за фракціями, роботі грохоту та дизельного генератора.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: на території ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» виявлено 16 джерел викиду забруднюючих речовин. Внаслідок діяльності підприємства утворюються наступні забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю – 2,242618 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2 ], — 0,228403 т/рік, метан – 0,000581 т/рік, вуглецю діоксид – 22,12 т/рік, азоту (1) оксид [N2 O] – 0,867825 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 3,7602579 т/рік, аміак – 0,000056 т/рік, діоксид сірки – 0,43834 т/рік, НМЛОС (вуглеводні насичені) – 0,673799 т/рік, бенз(а)пірен – 7,11Е-6 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 448 від 27.06.2023 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 2 групи згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 448 від 27.06.2023 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходівщодо скорочення викидів. Нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення оприлюднено в газеті "Вперед" (4 сторінка)