Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України

 • 44

КРАІЛ під загрозою: комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей | УНН

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Діяльність КРАІЛ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основні завдання КРАІЛ: реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, реалізація державної політики в лотерейній сфері, здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері*.

Діяльність КРАІЛ здійснюється згідно з законами України, зокрема:

 • Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон) — спеціальний (базовий) закон у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор;
 • Закону України «Про державні лотереї в Україні», що встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.

*Визначені відповідно до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891.

Відповідно до Закону, принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:

 • захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;
 • забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри;
 • забезпечення принципу відповідальної гри;
 • забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час проведення азартних ігор;
 • унеможливлення зовнішнього впливу на результати азартних ігор;
 • підтримка розвитку економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримка та розвиток спорту, медицини, освіти та науки в Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні;
 • заборона протиправного впливу на проведення спортивних подій та їх результати;
 • захищеність персональних даних;
 • боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).

БАЧЕННЯ (ВІЗІЯ) КРАІЛ: Забезпечення ефективної моделі державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейної сфери для досягнення оптимального балансу інтересів держави, громадян та бізнесу, зниження соціальних ризиків та захисту прав споживачів.

МІСІЯ КРАІЛ: створення та розвиток сприятливих умов для легалізації у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері, спрямованих на зміцнення системної стабільності економіки держави та стимулювання інвестицій, забезпечення захисту прав громадян, а також інтеграція у світовий простір без загроз безпеці та національним інтересам України.

ЦІННОСТІ КРАІЛ:

верховенство права;

захист національних інтересів;

законність;

захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;

прозорість та відкритість;

стабільність;

рівність та недискримінація;

справедливість та об’єктивність;

професійність та постійне вдосконалення;

відповідальність та підзвітність;

безбар’єрність;

міжнародна інтеграція.

Стратегічна ціль 1. Забезпечення державного регулювання та державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у сфері лотерейної діяльності

Стратегічна ціль 2. Створення сприятливих умов для формування та розвитку ринку азартних ігор та лотерейного ринку

Стратегічна ціль 3. Захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян

Стратегічна ціль 4. Розбудова інституційної спроможності КРАІЛ

 

посилання на офіційну сторінку - https://www.gc.gov.ua/ua/Ihrova-zalezhnist-.html