Повідомлення про оприлюднення документа державного планування

  • 977

Фото без опису

Відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо  проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Галицька міська рада повідомляє  про початок громадського обговорення щодо  врахування громадських  інтересів  у проекті   містобудівної документації: «Генеральний план міста Галич Івано-Франківської області», «План зонування території міста Галич Івано-Франківської області»  та  ЗВІТ СЕО (стратегічно екологічна оцінка даного проєкту).

Замовник проекту: Галицька міська рада Івано-Франківської області (77101, Івано-Франківська область, м.Галич, площа Волі, 1).

Розробник проекту: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТР» (м. Київ)

Підстава для розроблення проекту: На виконання рішення Галицької міської ради від 16 лютого 2017 № 04 « Про організацію роботи з розроблення містобудівної документації населеного пункту м. Галич на період 2017-2018 років».

Мета: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій( функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

 

Розробка ЗВІТУ про «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо формування екологічно безпечного середовища м. Галич, Івано-Франківської області, виконується відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (ст.11) та державних будівельних, санітарно - екологічних норм та правил.

        

  Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: Начальник відділу містобудування  та архітектури, головний архітектор Галицької міської ради Гой Лідія Василівна.

Дата, час і місце проведеня громадських слухань: Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації, які будуть проведені  30.11.2023  о 17.30 год.  за  адресою: приміщення КП «Візит-Центр», вул. Кардинала Л.Гузара, буд.7, місто Галич.

Умови участі: В громадських слуханнях можуть приймати участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території щодо якої розробляється містобудівна  документація та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад. Проводитиметься реєстрація учасників громадських слухань.

Пропозиції (зауваження) щодо врахування  в містобудівній документації інтересів  фізичних та  юридичних осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил подавати у письмовому вигляді в  Галицьку міську раду за адресою:

 м.  Галич, площа Волі, 1; тел. (03431) 21-394;

або у відділі містобудування та архітектури Галицької міської ради за адресою: м. Галич, площа Волі,1, каб. № 19.

Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

Терміни подання пропозицій: з 31.10.2023 до 29.11.2023 , з дня опублікування повідомлення про  проведення громадських слухань проєкту містобудівної документації - «Генеральний план міста Галич Івано-Франківської області», «План зонування території міста Галич Івано-Франківської області»  та  ЗВІТ СЕО (стратегічно екологічна оцінка даного проєкту).

                                                                                         

З містобудівною документацією (описова частина)  можна ознайомитись з на офіційному сайті Галицької міської ради https://galycka-gromada.gov.ua/               з 31.10.2023  до 29.11.2023. У повному обсязі (в тому числі з графічними матеріалами) - у відділі містобудування  та архітектури Галицької міської ради адресою: м. Галич, площа Волі,1, каб.19. Строк завершення розгляду пропозицій: 29.11.2023 року

Начальник відділу містобудування  та архітектури, головний архітектор Галицької міської ради  Гой Лідія Василівна..                 

 

 

Додаток 1 Рішення Галицької міської ради від 16 лютого 2017 № 04 « Про організацію роботи з розроблення містобудівної документації населеного пункту м. Галич на період 2017-2018 років».

Додаток 2 Завдання на розроблення генерального плану м.Галич

Додаток 3 Завдання на розроблення проекту «Плану зонування території м. Галич Івано-Франківської області»

Додаток 4 Описова частина містобудівної документації

Додаток 5 Описова частина містобудівної документації (зонінг)

Додаток 6 ЗВІТ стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації