Повідомлення про оприлюднення проектів містобудівної документації

  • 174

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проектів  містобудівної документації

«Внесення змін до Генерального плану м. Галич суміщеного з Детальним  планом території для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул. Я.Осмомисла,              м. Галич, Галицької ТГ Івано-Франківської області»  та  ЗВІТУ про СЕО (стратегічної екологічної оцінки даного проекту)

Замовник  проекту: Галицька міська рада

На виконання рішення двадцять п’ятої сесії Галицької міської ради восьмого скликання від 29 вересня 2022 року № 327  «Про внесення змін до Генерального плану м. Галич суміщеного з Детальним  планом території для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій:                         начальник відділу містобудування, архітектури та управління майном Галицької міської ради, головний архітектор Гой Лідія Василівна.

Фото без опису

Мета:

- зміна цільового призначення ділянки та уточнення у більшому масштабі положень генерального плану, схеми планування території, забезпечення комплексності забудови території, коригування планувальної структури території та архітектурно-композиційного рішення;

- визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва.

Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

Розробка ЗВІТУ про СЕО щодо формування екологічно безпечного середовища виконується відповідно до пункту 3 статті 11  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

Пропозиції щодо врахування  в містобудівній документації інтересів  фізичних та  юридичних осіб потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника  до Галицької міської ради за адресою: м.Галич, площа Волі,1, (відділ містобудування, архітектури та управління майном              каб. № 19); тел. (03431)21394;

Офіційний веб-сайт: https://galycka-gromada.gov.ua

Терміни подання пропозицій:   протягом місяця з дня опублікування повідомлення про  початок розроблення містобудівної документації  – «Внесення змін до Генерального плану м.Галич суміщеного з Детальним  планом території для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по вул.Я.Осмомисла, м.Галич, Галицької ТГ Івано-Франківської області»  та  ЗВІТУ про СЕО (стратегічної екологічної оцінки даного проекту).

З містобудівною документацією  можна ознайомитись з 30.12.2022  до 28.01.2023 на офіційному вебсайті Галицької міської ради або у відділі містобудування, архітектури та управління майном Галицької міської ради за адресою: м. Галич, площа Волі,1, каб. № 19.

Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад.

Терміни подання пропозицій: з 30.12.2022  до 28.01.2023. Строк завершення розгляду пропозицій: 28.01.2023.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації, що будуть проведені  30 січня 2023 року о 17.30 год. в приміщенні Галицької міської ради  за адресою: площа Волі, 1, м. Галич. Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме:                                  28 січня 2023 року включно.

Додатки:

  • рішення
  • ЗВІТ про СЕО;
  • ДПТ (пояснююча записка);
  •  графічні матеріали (у зв’язку з дією воєнного стану на території України та введеними обмеженнями щодо оприлюднення містобудівної документації з даними матеріалами  можна ознайомитись з 30.12.2022  до 28.01.2023 у відділі містобудування, архітектури та управління майном Галицької міської ради за адресою: м. Галич, площа Волі,1, каб. № 19.