Оголошується набір кандидатів у присяжні

 • 640

Галицька міська рада оголошує набір для формування нового списку присяжних Галицького районного суду Івано-Франківської області

Підстава: подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області від 08.09.2022 № 05-13/700/22.

Необхідна кількість присяжних - 10 осіб.

            Особи, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Галицького районного суду Івано-Франківської  області та виявили бажання бути присяжними, до 15 жовтня 2022 року  мають подати до Галицької міської ради (м. Галич, площа Волі, 1 , Івано-Франківського району, Івано-Франківської області)  наступні документи:

- власноручно написану заяву про надання згоди бути присяжним Галицького районного суду Івано-Франківської  області (див. Зразок);

- ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання) або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання;

- копію ідентифікаційного коду;

- довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна;

- документ, що підтверджує відсутність судимості;

- сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду;

- документ про проходження психіатричного огляду.

Додаткова інформація:

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 124-6 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

 • справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
 • дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів;
 • виявляти повагу до учасників процесу;
 • не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;
 • виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

      Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.

Вимоги до присяжних:

            Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

         

 Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних:

Відповідно до статті  68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Справи, до яких залучаються присяжні:

Цивільні справи про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги;
 • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Присяжні є суб’єктами декларування:

Відповідно до підпункту г пункту 1 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

ГАЛИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Площа Волі, 1,

м. Галич, Івано-Франківський район,

Івано-Франківська область 77101

 ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________________

 

паспорт серія ___________ номер______________________________

____________________________________________________________

місце проживання:

__________________________________

телефон___________________________

 

ЗАЯВА

 

Я, _________________________________________________, _____._____.________ року народження, відповідно до статті 64 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» надаю згоду бути присяжним Галицького районного суду Івано-Франківської області.

Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.

Надаю згоду на збір, обробку, використання та поширення моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою включення мене до списку присяжних Галицького районного суду Івано-Франківської області.

 

Документи, що додаються: _____________________

 

 

Дата __________                                                                                       Підпис __________

 Фото без опису