До уваги виробників насіння та садивного матеріалу

  • 332

Наявність достатньої кількості якісного насіння та садивного матеріалу є одним з важливих чинників, що безпосередньо впливає на виробництво харчових продуктів та є одним з факторів, що забезпечує продовольчу безпеку держави.

Тому його виробництву завжди приділялася особлива увага. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Мінагрополітики як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику у сфері насінництва та розсадництва, забезпечує ведення Реєстру.

Ними, з 1 березня 2022 року розпочинається прийом Заяв на включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2022 рік. 

Прийом заяв про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Реєстру здійснюється за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики.

Телефони для довідок: (044) 363-08-45 (Шутенко Таїса Олександрівна) або на email: t.shutenko@minagro.gov.ua  або taya1979@ukr.net

З формою (бланком) заяви та порядком включення суб’єків до Реєстру можна ознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2016-%D0%BF (постанова КМУ від 30.11.2016 р. № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16 (наказ Мінагрополітики від 13.06.2016 № 198, зареєстровано в Мін’юсті 24 червня 2016 р. за № 894/29024 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»).

В заяві, крім відомостей про особу яка подає заяву, зазначається:

  • наявність в штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця;
  • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;
  • ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;
  • номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Господарствам, що планують включення до Реєстру в 2022 році, рекомендуємо розглянути можливість збільшення площ насінницьких посівів і, відповідно, виробництва насіння таких культур як яра пшениця, овес, гречка, горох, соняшник, озимий ріпак. Відновити виробництво насіння незаслужено забутих багаторічних трав, картоплі та овочевих культур.

Інформуємо до відома.

Фото без опису