Повідомлення про оприлюднення проектів містобудівної документації

  • 539

«Детальний  план території окремої земельної ділянки площею 0.2000 га, яка розташована за адресою місто Галич, вулиця Кардинала Любомира Гузара (кадастровий номер 2621210100:01:001:0627) для будівництва багатофункціонального будинку з житловими квартирами та апартаментами готелю та закладами торгівлі»  та  ЗВІТУ про СЕО (стратегічно екологічної оцінки даного проекту)

Замовник  проекту: Галицька міська рада

На виконання рішення п’ятнадцятої (позачергової) сесії Галицької міської ради восьмого скликання від 15 вересня 2021 року № 1433  «Про надання дозволу на розроблення детального плану території окремої земельної ділянки».

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: т.в.о. начальника відділу містобудування, архітектури та управління майном Галицької міської ради Гой Лідія Василівна.

Мета:

- зміна цільового призначення ділянки та уточнення у більшому масштабі положень генерального плану, схеми планування території, забезпечення комплексності забудови території, коригування планувальної структури території та архітектурно-композиційного рішення;

- визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва.

Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

Розробка ЗВІТУ про «СЕО» щодо формування екологічно безпечного середовища виконується відповідно до пункту 3 статті 11  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

 

Пропозиції щодо врахування  в містобудівній документації інтересів  фізичних та  юридичних осіб слід подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника  до Галицької міської ради за адресою: м.Галич, площа Волі,1, (відділ містобудування, архітектури та управління майном              каб. № 20); тел.0969453144;

Офіційний веб-сайт: https://galycka-gromada.gov.ua

 

Терміни подання пропозицій: протягом місяця з дня опублікування повідомлення про  початок розроблення містобудівної документації – «Детальний  план території окремої земельної ділянки площею 0.2000 га, яка розташована за адресою місто Галич, вулиця Кардинала Любомира Гузара (кадастровий номер 2621210100:01:001:0627) для будівництва багатофункціонального будинку з житловими квартирами та апартаментами готелю та закладами торгівлі» та ЗВІТУ про СЕО (стратегічно екологічної оцінки даного проекту).

З містобудівною документацією  можна ознайомитись з 02.12.2021 до 31.12.2021 на офіційному веб-сайті Галицької міської ради або у відділі містобудування, архітектури та управління майном Галицької міської ради за адресою: м. Галич, площа Волі,1.

Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.

В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, депутати відповідних місцевих рад.

Терміни подання пропозицій: з 02.12.2021  до 31.12.2021. Строк завершення розгляду пропозицій: 31.12.2021.

Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації, які будуть проведені  04.01.2022  17.30 год. в актовому залі КЗ «Галицький народний дім», що знаходиться за  адресою:  вул. Осмомила ,1 м.Галич, Івано-Франківської області.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які приймаються під час проведення громадських слухань, а саме: 31.12.2021 включно.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку до детального  плану  території окремої земельної ділянки площею 0.2000 га, яка розташована за адресою місто Галич, вулиця Кардинала Любомира Гузара (кадастровий номер 2621210100:01:001:0627) для будівництва багатофункціонального будинку з житловими квартирами та апартаментами готелю та закладами торгівлі» 

Пояснювальна записка

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису