Порядок інформування НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

  • 414

Наказом НАЗК № 451/21 від 23.07.2021 затверджено «Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента». Наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року.


У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї.
Інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента 
 Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.
Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї надати всю чи частину інформації - усю відому суб’єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента. Розділ 2 повідомлення «Інформація про члена сім’ї суб’єкта декларування, який відкрив валютний рахунок» заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування.
 Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.

Фото без опису