Основні вимоги Правил охорони ліній електрозв'язку

  • 2119

У межах охоронних зон ліній електрозв’язку і навколо випромінюючих споруд електрозв’язку без письмової згоди операторів телекомунікації, а також без присутності їх представника забороняється:

виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а також розрівнювати грунт за допомогою бульдозера, екскаватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної техніки;

проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більше як 0,3 м; проводити геологознімальні, розвідувальні, геодезичні та інші роботи, пов’язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяття проб грунту;

саджати дерева, розташовувати польові стани (табори), утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати стрільбища;

облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механізмів; провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній електрозв'язку; розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів, проводити вантажно-розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати якорі, проходити з випущеними якорами, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти рибопромислові ділянки, добувати рибу або інших водяних тварин та рослин придонними знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід.

2. Забороняється виконувати будь-які роботи, що можуть порушити нормальне функціонування ліній електрозв’язку, зокрема:

проводити знесення та реконструкцію будівель, мостів, перебудову колекторів, тунелів метрополітену та залізниці, де прокладено кабелі електрозв’язку, установлено стоянки повітряних ліній електрозв’язку, кабельні шафи та розподільні коробки, без попереднього перенесення виконавцями робіт, споруд і обладнання ліній електрозв’язку, узгодженого з операторами телекомунікації;

засипати, ламати чи самочинно знімати на трасах ліній електрозв’язку замірні стовпчики, попереджувальні та інші знаки, скидати на трасах підземних кабельних ліній електрозв’язку вантажі вагою більш як 5 тонн, влаштовувати в охоронних зонах стоки кислот, розчинів солей та луги;

відчиняти двері та люки не обслуговуваних наземних і підземних регенераційних (підсилювальних) пунктів, радіорелейних станцій, колодязів кабельної каналізації, кабельних шаф, розподільних коробок, а також підключатися до ліній електрозв’язку особам, які не обслуговують ці лінії;

псувати опори і арматуру повітряних ліній, обривати проводи чи накидати на них сторонні предмети, укріплювати на опорах різноманітні плакати, покажчики та інше;

проводити перепланування приміщень з порушенням; вбудованих закладних пристроїв і обладнання інженерних комунікацій, пошкодженням кабелів електрозв’язку.

3. Землі в межах охоронних зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються і можуть використовуватись ними з обмеженнями, передбаченими в пунктах 1.2 цих Правил.

4. Підриємства, установи, організації та громадяни, яким видані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, по яких проходять лінії електрозв’язку, несуть відповідальність за проведення робіт на ділянках і зобов’язані вживати належних заходів для збереження цих ліній.

5. На підприємствах, в установах та організаціях, яким надані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки по яких проходять лінії електрозв’язку, або на тих, що мають землерийну техніку і механізми, повинні призначатися особи, відповідальні за збереження лінійних споруд електрозв’язку і проведення інструктажу стосовно виконання робіт в охоронних зонах. Оператори телекомунікації повинні попереджувати адміністрацію зазначених підприємств, установ та організацій про відповідальність за пошкодження лінійних споруд електрозв’язку та проводити інструктаж стосовно виконання робіт в охоронних зонах.

6. Підприємства, установи, організації та громадяни які виконують поблизу охоронних зон ліній електрозв’язку на відстані менше ніж 25 метрів будь-які роботи (вибухові, кар’єрні, прокладання комунікацій, будівництво та реконструкцію тощо) внаслідок яких всі лінії може бути пошкоджено, зобов’язані сповіщати не пізніше ніж за три доби оператора телекомунікації про час, місце виконання робіт і про порядок нагляду за їх виконанням, а також надавати за запитом оператора телекомунікації витяг з планів робіт, списки робітників, залучених до виконання земляних робіт, довідку про нанесення кабельної лінії електрозв’язку на план - схему, місця виконання робіт та сприяти оператору телекомунікації в ознайомленні під розписку робітників, залучених до виконання земляних робіт в охоронних зонах ліній електрозв’язку, з цими Правилами.

7. Підприємства, установи, організації та громадяни, які проводять землян роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов’язанні негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це найближчого оператора телекомунікації.

8. Під час спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, ліній енергопостачання із спільним використанням опор для підвіски проводів ліній електрозв’язку, та інших об’єктів роботи, пов’язані з упорядкуванням та перенесенням мереж електрозв’язку, виконуються замовником будівництва та реконструкції відповідно до технічних умов і під контролем оператора телекомунікації.

9. Підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни, винні у невиконанні вимог цих Правил, а також у порушені нормальної роботи лінії електрозв’язку, відшкодовують збитки операторам телекомунікації і несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Фото без опису